HOME > CAT HEMPEL PAINT > Hempel Product Data | Technical Data Sheet > HEMPEL`S-HS-GAS-PIPE-COATING-87831

HEMPEL`S-HS-GAS-PIPE-COATING-87831

A two- component epoxy polyamine cured coating